Citigo Dolce Manon Lescaut

ČLP/GS/6532

majitel: Kateřina Šemíková, Druhanov

zdraví: PRA-rcd4 clear

Pejsek obdélníkového rámce, s dobře modelovanou hlavou, výrazným pálením, tmavým okem, rovným pevným hřbetem, s dobře nasazeným prutem a pěkným úhlením. Stejně jako jeho bratr Cadillac i on připomíná výrazem a pálením tátu Lexe.
Citigo se svou novou rodinou bydlí na Vysočině.